Një përfaqësues i vendit tonë përsëri nënkampion evropian i Kuizit Evropian të Parasë

Hristijan Andovski nga Velesi e fitoi vendin e dytë në edicionin e sivjetshëm të garës më të madh evropiane në sferën e edukimit financiar

Më shumë..

Publikohen rezultatet nga sondazhi i OECD-INFE mbi matjen e nivelit të kulturës financiare të popullatës së rritur në Evropën Juglindore

Më shumë..

Afër 500 nxënës morën pjesë në garën nacionale të Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..

Do të mbahet gara kombëtare e Kuizit Evriopian të Parasë

Më shumë..

„Me Bankën Popullore në botën e financave“ - projekt i ri për edukim financiar

Nisi transmetimi i serialit të videove të animuara të cilin Banka Popullore e përgatit me mbështetje financiare të Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE).

Më shumë..

Banka Popullore, MF dhe ASO ndanë çmimet me rastin e ditëve të kursimit dhe sigurimit: Përmes edukimit financiar drejt një ekonomie më të fortë

Më shumë..

Nxënësit e shpërblyer në Konkursin për nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm me rastin e Ditës Botërore të Kursimit - 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimi - 1 nëntor

Më shumë..

Shpallet konkursi tradicional për nxënës të shkollave fillore dhe të mesme me rastin e Ditës Botërore të Kursimit - 31 tetor dhe Ditës Botërore të Sigurimit - 1 nëntor

Më shumë..

Banka Popullore është nikoqire e Takimit të 5-të të Grupit Rajonal të Punës për Edukim Financiar të Evropës Juglindore

Më shumë..

Takim me nënkampionët e Kuizit Evropian të Parasë

Zhvillohet një takim me rastin e përfundimit të Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..