Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 12 декември 2018 година

Прочитај повеќе..

12.12.2018 година

КОМП: Во услови на поволни движења на девизниот пазар донесена одлука за намалување на основната каматна стапка

Прочитај повеќе..

06.12.2018 година

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

04.12.2018 година

НБРМ и ЕЦБ склучија меморандум за соработка во сферата на супервизијата

Прочитај повеќе..

1.12.2018 година

ЦЕФ ги претстави успешните реформи на НБРМ во доменот на статистиката на финансиските сметки

Прочитај повеќе..

30.11.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки, кај останатите финансиски институции и движењата во платниот биланс

Прочитај повеќе..

28.12.2018 година

Гувернерката на НБРМ: Долгорочен економски раст преку здрави структурни политики

Прочитај повеќе..

26.11.2018 година

Гувернерката на НБРМ на Конференцијата за европска економска интеграција

Прочитај повеќе..

19.11.2018 година

ММФ: Монетарната политика е соодветна, а банкарскиот систем и натаму е здрав

Прочитај повеќе..

16.11.2018 година

Доделени наградите на учениците со најдобри творби за меѓународните денови на штедењето и осигурувањето

Прочитај повеќе..

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 14 ноември 2018 година

Прочитај повеќе..

14.11.2018 година

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

13.11.2018 година

НБРМ во соработка со експерти на ЕЦБ и ЕСЦБ: работилница за управување со податоците за статистички потреби

Прочитај повеќе..

9.11.2018

Излагање на гувернерката на НБРМ на претставувањето на најновиот Регионален економски преглед за Европа на ММФ – потребни се структурни реформи за зголемување на потенцијалот за раст на брзорастечките и растечките економии во Европа

Прочитај повеќе..

НБРМ објави едукативна игра за финансиско едуцирање на младата популација

Прочитај повеќе..

8.11.2018 година

Гувернерката на НБРМ учествува на претставувањето на најновиот Регионален економски преглед за Европа на ММФ

Прочитај повеќе..

Презентација на тема: Ревизија на макроекономските проекции – ноември 2018

Прочитај повеќе..

1.11.2018 година

Усвоен Кварталниот извештај ‒ ноември 2018 година и макроекономските проекции за периодот 2018-2021 година

Одржана редовна седница на Советот на НБРМ

Прочитај повеќе..

31.10.2018

Учество на гувернерката на НБРМ на Конференцијата на тема „Поттикнување економски раст преку развој на човечкиот капитал во земјите од Западен Балкан“

Прочитај повеќе..

31.10.2018 година

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците

Прочитај повеќе..

30.10.2018 година

Гувернерката на НБРМ: „Во последните 10 години, вкупните депозити растат со стапка од околу 8%, во просек, на годишно ниво“

Прочитај повеќе..