Shkup, 23 nëntor 2020

Ditët e Edukimit Financiar - edukimi financiar është interes publik

Më shumë..

Shkup, 23 nëntor 2020

Takim me drejtorin e ri ekzekutiv në FMN, Hilbers: Profesionalizmi dhe standardet e larta në punën e bankës qendrore janë thelbësore për FMN-në

Më shumë..

Uashington - Shkup, 20 nëntor 2020

Misioni i FMN-së: Ruajtja e pavarësisë së Bankës Popullore është me rëndësi thelbësore

Më shumë..

Shkup, 19 nëntor 2020

Për herë të parë, Banka Popullore do të zhvillojë trajnim për trajnerë në fushën e edukimit financiar në bashkëpunim me sektorin civil

Më shumë..

Shkup, 16 nëntor 2020

Javën e ardhshme mbahet edicioni i katërt i Ditëve të Edukimit Financiar

Më shumë..

Shkup, 14 nëntor 2020

„Fitch“: Themelet e shëndosha të sektorit bankar, së bashku me mbështetjen e duhur të politikave, japin kontribut të rëndësishëm në zbutjen e goditjes nga pandemia

Më shumë..

Shkup, 11 nëntor 2020

Pozicionimi i politikës monetare është i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 8 nëntor 2020

Viceguvernatorja Nacevska: Transpozimi i direktivave dhe rregulloreve të BE-së do të krijojë një mjedis konkurrues për një rritje sasiore dhe cilësore të shërbimeve të pagesave

Më shumë..

Shkup, 6 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska në konferencën e Bankës Qendrore Austriake: Politika monetare e BQE-së ka efekte pozitive të transmetimit në ekonominë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 3 nëntor 2020

Sistemi financiar iu përgjigj me sukses goditjes fillestare të Kovid krizës dhe është i gatshëm të trajtojë sfidat e mëtejshme

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Më shumë..

Shkup, 2 nëntor 2020

Angelovska-Bezhoska: Kjo është kriza e parë në të cilën reagimi fillestar i Bankës Popullore është lehtësimi dhe jo shtrëngimi i politikës monetare.

Më shumë..

Shkup, 31 tetor 2020

Publikohen rezultatet e konkursit tradicional për nxënës me rastin e Ditës Botërore të Kursimit

Më shumë..

Shkup, 30 tetor 2020

Shënohet Dita Botërore e Kursimit

Më shumë..

Shkup, 29 tetor 2020

Viceguvernatorja Nacevska: Të gjithë treguesit konfirmojnë se rezervat valutore janë në gjendje jashtëzakonisht të mirë

Më shumë..

Shkup, 27 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska - Gir: Pajtueshmëria e vendit me standardet e BE-së në fushën e politikës monetare është në një nivel të përparuar, falë mbështetjes së plotë të BE-së

Më shumë..

Shkup, 22 tetor 2020

Banka Popullore lidh Marrëveshje bashkëpunimi me Bankën Qendrore Evropiane në fushën e mbrojtjes së kartëmonedhave në euro nga falsifikimi

Më shumë..

Shkup, 21 tetor 2020

Drejtori ekzekutiv në FMN, De Lanoj: Banka Popullore veproi drejt me revokimin e lejes së „Eurostandard Banka“

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

FMN: Pavarësisht Kovid krizës, Banka Popullore vazhdon të përparojë dukshëm në fushën e statistikës

Më shumë..

Shkup, 20 tetor 2020

Takime me përfaqësues të lartë të FMN-së: Forcimi i stabilitetit financiar është i një rëndësie të madhe për rimëkëmbjen e ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 17 tetor 2020

Banka Popullore intensifikoi aktivitetet për avancimin e shërbimeve të pagesave dhe mbështetjen e sektorit fintech

Vazhdon zbatimi i suksesshëm i projektit „Forcimi i kapacitetit institucional të Bankës Popullore në rrugën drejt anëtarësimit të saj në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore“, i financuar nga Bashkimi Evropian. Prezantim i ekspertëve nga Banka e Lituanisë.

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Në kuadër të Takimeve Vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore: Takim me ekipin e Departamenit për Çështje Fiskale të FMN-së

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Takim Angelovska-Bezhoska - Paoluçi: Masat e Bankës Popullore ishin të përshtatshme dhe ndihmuan në zbutjen e efekteve nga Kovid kriza

Më shumë..

Shkup, 14 tetor 2020

Pozicionimi i politikës monetare vlerësohet si i përshtatshëm për kushtet makroekonomike

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare të Bankës Popullore

Më shumë..

Shkup, 13 tetor 2020

Publikohen rezultate e Anketës së fundit të Bankës Popullore mbi pritjet e inflacionit dhe pritjet për lëvizjen e PBB-së reale

Më shumë..

Shkup, 9 tetor 2020

Banka Popullore fillon me botimin e rregullt të të dhënave të reja më të hollësishme për investimet e rezidentëve në letra të huaja me vlerë

Zgjerohet grupi i të dhënave statistikore për portfolio investimet

Më shumë..

Shkup, 8 tetor 2020

Vlerësime pozitive për Bankën Popullore në Raportin e fundit të Komisionit Evropian

Më shumë..

Shkup, 5 tetor 2020

Bankat presin rritje të mbështetjes së kredisë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe zhvillime pozitive në drejtim të fintech aktiviteteve

Publikohen rezultatet e Anketës mbi perceptimet bankare për aktivitetet e biznesit dhe rreziqet në vitin 2020

Më shumë..

Shkup, 1 tetor 2020

Angelovska-Bezhoska: Masat monetare ndihmojnë për një rritje të qëndrueshme të mbështetjes së kredisë

Më shumë..

Shkup, 30 shtator 2020

Viceguvernatorja Mitreska në „East Jour Fixe“: Ekonomia maqedonase kapërcen Kovid krizën me baza më të forta krahasuar me krizën financiare globale të vitit 2008

Më shumë..

Shkup, 25 shtator 2020

Çmime për më të mirët e Kuizit Evropian të Parasë

Më shumë..