Njoftim për Shtyp, 26.12.2017

Ndryshimet në rregullativën nënligjore nga fusha e raportimit për gjendjet dhe ndryshimet e kapitalit dhe huave ndërmjet kompanive të lidhura me kapital në bazë të investimeve jashtë shtetit/nga jashtë

Më shumë..