Соопштение на НБРМ, 16.4.2013

Заврши втората фаза од Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки и Евросистемот, финансиран од Инструментот за претпристапна помош од Европската Унија, којшто започна да се спроведува на 15 октомври 2012 година.