70 години централно банкарство (хол на Народната банка, 19.10.2016 до 31.1.2017)
Ранохристијанско ѕидно сликарство од Епископската базилика во Стоби (во организација на НУ Стоби и на Народната банка, галерија на Народната банка, 18.5.2012 до 18.6.2012)
Златен прав, гостувачка изложба на уметниците Билјана Унковска Спанзел, Рудолф Спанзел и Доријан Спанзел, по повод на одбележувањето 25 годишнина од монетарното осамостојување на државата (организација на Народен музеј на Словенија, Галерија на НЛБ банка, 25.4.2017 до 31.5.2017 година.