За приказ на поголема организациона шема, кликни тука    

Кабинет на гувернерот (КГ)
governorsoffice@nbrm.mk

Анета Крстевска, главен економист
KrstevskaA@nbrm.mk

Дирекција за внатрешна ревизија (ВР)

Драгана Вукобрат, главен внатрешен ревизор

VukobratD@nbrm.mkСектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност

Милица Арнаудова-Стојановска, генерален директор биографија 

ArnaudovaM@nbrm.mk

Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива (ФБ)

Дирекција за вонтеренска супервизија и лиценцирање (ВСЛ)

Дирекција за теренска супервизија (ТС)Сектор за истражувања и статистика

Анита Ангеловска-Бежоска, вицегувернер биографија

AngelovskaBA@nbrm.mk

Дирекција за истражувања (ИС)

Дирекција за статистика (СТ)

Сектор за трезорско работење и информациска технологија

Фадиљ Бајрами, вицегувернер биографија 

BajramiF@nbrm.mk

Дирекција за трезорско работење (ТР)

Дирекција за информациска технологија (ИТ)