За приказ на поголема организациона шема, кликни тука 

Кабинет на гувернерот (КГ)
governorsoffice@nbrm.mk

Анета Крстевска, главен економист
KrstevskaA@nbrm.mk


Дирекција за внатрешна ревизија (ВР)
Драгана Вукобрат, главен внатрешен ревизор
VukobratD@nbrm.mk


Музеј на Народната банка

Библиотека и архив на Народната банкаСектор за супервизија, банкарска регулатива и финансиска стабилност
Милица Арнаудова-Стојановска, генерален директор биографија 
ArnaudovaM@nbrm.mk

Дирекција за финансиска стабилност и банкарска регулатива (ФБ)

Дирекција за вонтеренска супервизија и лиценцирање (ВСЛ)

Дирекција за теренска супервизија (ТС)Сектор за монетарна политика, истражување и статистика
Ана Митреска, вицегувернер   биографија 
MitreskaA@nbrm.mk

Дирекција за монетарна политика и истражување (МПИ)

Дирекција за статистика (СТ)

Сектор за трезорско работење и информациска технологија
Фадил Бајрами, вицегувернер   биографија 
BajramiF@nbrm.mk

Дирекција за трезорско работење (ТР)

Дирекција за информациска технологија (ИТ)