Скопје, 18 септември 2020 година

Одржана 36. сесија на Клубот на истражувачите

Прочитај повеќе..

Скопје, 16 септември 2020 година

Поставеноста на монетарната политика оценета како соодветна на макроекономските услови

Редовна седница на КОМП: Основната каматна стапка и понудата на благајнички записи се непроменети. Остварувањата на економијата генерално се во согласност со очекувањата на Народната банка.

Прочитај повеќе..  • Соопштенија за печат  20202019  |  2018 
  • Говори  |  Гувернер Анита Ангеловска-Бежоска  |  Претходни гувернери  |  Вицегувернери  |  Вицегувернери (до 2018 година)  |  Главен економист 
  • Интервјуа