Për herë të parë, BQE i mundësoi Bankës Popullore të ketë qasje në likuiditet në valutë të huaj në euro

Më shumë..  • Njoftime për shtyp 2020  |  2019  |  2018
  • Fjalime Guvernatori Anita Angelovska-Bezhoska  |  Viceguvernatorë
  • Intervista