Shkup, 31.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Sistemi bankar ka kapacitet të ofrojë mbështetje për popullsinë dhe kompanitë. Denari është dhe do të mbetet i stabil

Nga intervista për TV24

Më shumë..

Shkup, 28.3.2020

Denari është dhe do të mbetet stabil - nuk ka ndryshime në nivelin e kursit të tij të këmbimit

Më shumë..

Shkup, 26.3.2020

MIRATOHET DEKRETI: Ndryshimi i kushteve të marrëveshjes së kredisë së qytetarëve dhe firmave të prekura do të mund të kryhet më shpejt dhe më thjeshtë

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 22.3.2020

Angelovksa-Bezhoska: Mundësitë për ndryshim të kushteve të marrëveshjes së kredisë janë më të favorshme për qytetarët e prekur vetëm me një moratorium, po punohet për një rregullore mbi zbatim efikas dhe të shpejtë

Më shumë..

Shkup, 20.3.2020

Miratohen ndryshime rregullatore: Mundësohet fleksibilitet më i madh për bankat dhe shëtpitë e kursimeve për të lehtësuar barrën financiare të huamarrësve

Më shumë..

Shkup, 19.3.2020

Angelovska-Bezhoska për MIA: Denari është i qëndrueshëm, depozitat të sigurta

Më shumë..

Skopje, 19.3.2020

Mbahet mbledhja e Komitetit për Stabilitet Financiar

Sistemi bankar është i qëndrueshëm dhe bankat vazhdojnë të ofrojnë shërbime për qytetarët dhe kompanitë

Më shumë..

Bankat, shtëpitë e kursimeve, këmbimoret dhe subjektet juridike që ofrojnë shërbime transfer i shpejtë i parave vazhdojnë të punojnë

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Angelovska-Bezhoska: Situata makroekonomike është e qëndrueshme, Banka Popullore do të japë kontribut maksimal për trajtimin e sfidave

Më shumë..

Skopje, 18.3.2020

Këshilli i Bankës Popullore miratioi disa vendime për mbështetjen e ekonomisë

Më shumë..