Takim me Bankën Botërore: Masat e Bankës Popullore janë të përshtatshme për të mbështetur ekonominë dhe janë garanci shtesë për ruajtjen e stabilitetit financiar

Më shumë..

Shkup, 29.4.2020

Banka Popullore është duke arritur me sukses qëllimet e saj dhe sistemi bankar është i përgatitur për t’u marrë me krizën e koronës

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore Miratohet Raporti vjetor për vitin 2019 dhe Raporti për rreziqet në sistemin bankar në vitin 2019

Më shumë..

Shkup, 23.4.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e pensioneve të prillit

Më shumë..

Shkup, 20.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Nuk pritet rritje e normës së inflacionit

Nga intervista për revistën javore „Kapital“

Më shumë..

Shkup, 17.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Denari mbetet stabil. Mbështetja financiare nga FMN do të ndihmojë në sigurimin e mbështetjes nga burime të tjera

Nga intervista për Zërin e Amerikës

Më shumë..

Shkup, 13.4.2020

Mbledhja e KOMP-it: Zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore

Fondet e lëshuara pritet të ofrojnë mbështetje shtesë për ekonominë maqedonase duke nxitur aktivitetin e kredisë së sistemit bankar

Më shumë..

Angelovska-Bezhoska: Mbështetja financiare e FMN-së do të mundësojë hapësirë më të madhe për lehtësimin e politikës monetare dhe mbështetjen e kredisë

Më shumë..

Shkup, 11.4.2020

Vendim i FMN-së: Vendi ynë merr një mbështetje financiare prej rreth 176 milionë euro

Njoftim i përbashkët i Bankës Popullore dhe Ministrisë së Financave

Më shumë..

Shkup, 4.4.2020

Koordinim i shtuar për ruajtjen e stabilitetit financiar

Nënshkruhet një memorandum për bashkëpunim, avancohet roli dhe zgjerohet përbërja e Komitetit për Stabilitet Financiar dhe formohen dy nënkomitete

Më shumë..

Shkup, 3.4.2020

Angelovska-Bezhoska: Presim lehtësim të kushteve financiare si për qytetarët ashtu edhe për sektorin e korporatave

Nga intervista për TV21

Më shumë..