Shqup, 19.5.2020

Vendi ynë ka realizimin më të madh të rekomandimeve për reformat ekonomike të BE-së për vendet e Ballkanit Perëndimor

Më shumë..

Shkup, 16.5.2020

„Standard and Poor’s“ dhe „Fitch“ Politika monetare është e përshtatshme dhe sistemi bankar është i shëndoshë dhe i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 13.5.2020

Banka Popullore miratoi një pako të re masash monetare

Mbledhja e KOMP-it: Ulet norma bazë e interesit, zvogëlohet shuma e ofruar e bonove të bankës qendrore dhe zgjerohet shtrirja e instrumenteve për sigurimin e likuiditetit në denarë të sistemit bankar

Më shumë..

Shkup, 10.5.2020

Të dhënat nga Regjistri Kreditor do të lëshohen falas

Më shumë..

Shkup, 7.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Përdorimi i bankingut elektronik është rritur ndjeshëm

Nga intervista për Top Tema, Telma TV

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Rishikim i parashikimeve makroekonomike - maj 2020

Më shumë..

Shkup, 5.5.2020

Miratohet Raporti i fundit tremujor i Bankës Popullore me parashikimet makroekonomike për periudhën e viteve 2020-2022

Më shumë..

Shkup, 3.5.2020

Angelovska-Bezhoska: Banka Popullore është garantuese e stabilitetit të çmimeve dhe denarit

Nga intervista për „Nezavisen.mk“

Më shumë..

Shkup, 2.5.2020

Të mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 1.5.2020

Stabiliteti financiar do të ruhet

Komiteti për Stabilitet Financiar zhvilloj një mbledhje me pjesëmarrjen e të gjithë rregullatorëve financiar

Më shumë..