Shkup, 24 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Qytetarët duhet të jenë të qetë - nuk do të ketë zhvlerësim, denari do të mbetet i qëndrueshëm

Më shumë..

Shkup, 23 qershor 2020

Angelovska-Bezhoska: Spekulimet lidhur me kursin e këmbimit të denarit nuk mbështeten nga argumentet ekonomike

Deklarata e guvernatores së Bankës Popullore për „Faktor“

Më shumë..

Shkup, 17.6.2020

Norma bazë e interesit dhe oferta e bonove të bankës qendrore janë të pandryshuara, rritje e rezervave valutore

Mbahet mbledhja e rregullt e Komitetit për Politikë Operative Monetare

Më shumë..

Shkup, 16.6.2020

Takimi Angelovska-Bezhoska - Galovej:Politika e përshtatshme monetare, stabiliteti i garantuar i çmimeve dhe stabiliteti i denarit janë një nga shtyllat më të forta të ekonomisë maqedonase

Më shumë..

Shkup, 11.6.2020

Angelovska-Bezhoska mori pjesë në Forumin Vjetor të Nismës së Vjenës

Nisma e Vjenës siguron një platformë të rëndësishme për dialog në sektorin financiar edhe gjatë krizës së koronës

Më shumë..

Shkup, 8.6.2020

Qytetarët po përdorin gjithnjë e më shumë kartat e pagesave dhe bankingun elektronik

Më shumë..

Shkup, 3 qershor 2020

Përgjigje për pyetjet lidhur me Udhëzimin për ndryshim të Udhëzimit për zbatimin e Vendimit për përmbajtjen dhe mënyrën e funksionimit të Regjistrit kreditor

Pyetje lidhur me zbatimin e Udhëzimit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme lidhur me pandeminë e Kovid-19

Më shumë..

Shkup, 31.5.2020

Angelovska-Bezhoska për „Global kapital“: Edhe gjatë trajtimit të krizës së koronës nuk duhet t’i harrojmë reformat strukturore me të cilat do të rritet potenciali afatgjatë i ekonomisë

Më shumë..

Shkup, 30.5.2020

Тë mbrojmë së bashku shëndetin publik

Rekomandime lidhur me pagesën e ndihmës financiare nga mbrojtja sociale dhe mbrojtja e fëmijëve

Më shumë..

Shkup, 29.5.2020

Shqyrtohet Informacioni vjetor për pagesat në vitin 2019 dhe miratohet një Vendim i ri për metodologjinë e menaxhimit të rrezikut të likuiditetit me qëllim harmonizim të mëtejshëm me standardet e Bazelit dhe rregullativën e BE-së

Mbahet mbledhja e rregullt e Këshillit të Bankës Popullore

Më shumë..