Напомена: Документот е во PDF - формат


Преземи
 


За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)