Почитувани корисници,
Ве известуваме дека со пуштањето во употреба на новата интернет страница на Народната банка, можно е да се појават одредени технички проблеми при отворањето на рубриките и преземањето на статистичките податоци.
Почитувани, доколку имате некаков проблем во врска со пристапување до веќе објавените податоци, ве молиме обратете се на следниите контакт телефони за техничка поддршка: 3108 206.