Методологија БПМ 6:
Напомена: Документите се во ХLS - формат     

 

Директни инвестиции во Република Македонија

Директни инвестиции во странствоЗа подетаљни информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте н
ѐ на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)