четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 
Скопје, 11.5.2017 година
Со финансиската едукација, граѓаните до здрави одлуки и поквалитетно живеење
Скопје, 8.5.2017 година
Народната банка на Република Македонија ги известува медиумите дека поради временските прилики  се одложува настанот „Ден на финансиска едукација“ кој што требаше да се одржи денес, 8.5.2017 година во Градскиот парк - Скопје, (Школка) со почеток во 11 часот.
Скопје, 27.3.2017 година
Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија коешто го сочинуваат Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, МАПАС и Комисијата за хартии од вредност, во соработка со Бирото за развој на образованието и Сојузот на микрофинансиски организации денес, на 27 март 2017 година, го одбележува почетокот на Глобалната недела на парите (27 март ‒ 2 април).
Скопје, 12.1.2017 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и директорот на Бирото за развој на образованието, г-ѓа Весна Хорватовиќ, потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската писменост и други области во образованието.
Скопје, 25.11.2016 година
Врачени наградите за најуспешни творби на Конкурсот по повод Денот на штедењето
Скопје, 26.10.2016 година
Стопанската комора на Македонија и Народната банка на Република Македонија потпишаа меморандум за соработка во областа на унапредување на финансиската едукација
Скопје, 20.10.2016 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов и извршниот директор на Сојузот на микрофинансиски организации, г. Горан Лазаревски, беше потпишан Меморандум за соработка во областа на финансиската едукација и вклученост
Скопје, 7.10.2016 година
Скопје и Франкфурт, 7 октомври 2016 година - Народната банка на Република Македонија (НБРМ), во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ), изготви три едукативни брошури на следниве теми: „Со штедење денари до остварување на соништата!“, „Што треба да знаеме пред да земеме кредит“ и „Дали вие управувате со вашите пари или вашите пари управуваат со вас?“.
Скопје, 15.3.2016 година
Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Република Македонија, во кое членуваат претставници на Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурувањето и Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, и оваа година, веќе трета по ред, ја одбележува Глобалната недела на парите во периодот од 14 до 20 март 2016 година.
Скопје, 10.2.2016 година
Денес, во просториите на Училиштето „Вудроу Вилсон“, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов, и директорот на Одборот на Училиштето „Вудроу Вилсон“, г-ѓа Елита Маша, беше потпишан Меморандумот за соработка во областа на социјалната и финансиската едукација.
Скопје, 4.12.2015 година
Награди за децата со најдобри творби за осигурување и штедење
Скопје, 2.11.2015 година
Фондот за развој на Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ ДФ), во соработка со Народната банка на Република Македонија (НБРМ), изготви брошура за ризиците при земањето станбени кредити
Скопје, 28.10.2015 година
Првиот регионален форум на Источна Европа и Централна Азија (ЕЦА) за финансиска вклученост на мрежата АФИ во Скопје
Скопје, 13.3.2015
Одбележувањето на официјалниот почеток на Глобалната недела на парите се одвиваше преку запознавање на учениците со работата на Координациското тело и активностите во полето на финансиската едукација
Скопје, 26.2.2015 година
На 27 и 28 февруари 2015 година, Народната банка на Република Македонија и останатите регулатори на финансискиот систем, во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа (European Fund for Southeast Europe - EFSE), ќе организираат работилница за новинарите од економските редакции на печатените, телевизиските и електронските медиуми.
Скопје, 31.10.2014
Денес, во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на штедењето, а по повод распишаниот Конкурс за деца и млади од страна на Народната банка на Република Македонија и на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, во просториите на Агенцијата беа доделени 12 рамноправни парични награди
Скопје, 1.10.2014 година
Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија (ЕЦА) ќе ги собере на едно место носителите на политиките и давателите на финансиските услуги од регионот да разговараат за новите начини за одговорно и одржливо вклучување на децата и младите во нивните национални економии.
Скопје, 26.9.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во заедничка организација со Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади, на 2 и 3 октомври 2014 година, во хотелот „Александар Палас“, Скопје, ќе ја одржи Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија
Скопје, 12.3.2014 година
На 10 март 2014 година, со симболичното удирање на ѕвоното во просториите на Македонската берза се означи почетокот на „Глобалната недела на парите“, којашто ќе трае од 10 до 17 март 2014 година, во организација на Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Македонија, а под водство на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади.
Скопје, 19.12.2013 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
Скопје, 14.5.2013 година
На Вториот годишен самит на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади „Менување на иднината на финансиите“ (Reshaping the Future of Finance), што се одржа од 7 до 9 мај 2013 година во Истанбул, Турција, Народната банка на Република Македонија зеде учество и го освои првото место, односно ја освои престижната награда „Регионален финалист на Европа“, во категоријата за најдобро организирани настани и активности за време на Глобалната недела на парите 2013 г. (Global Money Week 2013), 15-21 март, во конкуренција со над 25 земји-учеснички од Европа.
Скопје, 1.4.2013 година
По повод Меѓународната недела за финансиска едукација на деца и млади, 15-21 март, под водство на Меѓународната организација за едукација на деца и млади со седиште во Амстердам, Холандија, беа преземени бројни активности од страна на 185 организации за финансиска едукација, при што беа опфатени 1 милион деца и млади од најмалку 80 држави.
Скопје, 31.10.2012 година
По повод Меѓународниот ден на штедењето - 31 октомври, Народната банка организира настан со кој го одбележа денот на штедењето и го означи почетокот на долгорочниот проект наречен „Финансиска едукација“.
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%