Доколку во вашата лична архива имате документи, фотографии кои сакате да ги подарите или да ги отстапите да бидат дигитализирани за потребите на Архивот на Народната банка и повторно да ви бидат вратени, ве молиме обратете се на: [email protected], [email protected] или на телефонскиот број +389 2 3108 388.