Соопштенија

23.11.2017

Соопштение на НБРМ, 23.11.2017

Одржана е тринаесетата седница на Советот на Народната банка, на која е донесена Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на вршење супервизија и надзор

Прочитај повеќе..

21.11.2017

Соопштение на НБРМ, 21.11.2017

Монетарни движења во Република Македонија: октомври 2017 година

Прочитај повеќе..

15.11.2017

Соопштение на НБРМ, 15.11.2017

Одржана е редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија и банкарскиот сектор

Прочитај повеќе..

Настани