Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 13.12.2001 година, Советот на Народна банка на Република Македонија ја одржа својата 93-та седница, на која ја разгледа Проекцијата на монетарната политика за 2002 година и ја усвои Одлуката за целите и задачите на монетарната политика во 2002 година.