Интервју: д-р Љубе Трпески, гувернер на Народната банка на Република Македонија (1997-2004), за весникот „Капитал“, 27.12.2001 година

На територијата на Европа сме сведоци дека се раѓаат Соединети европски држави како пандан на САД. Сигурен сум дека 21-от век ќе го одбележи ривалството меѓу овие два економски џина.