Напомена: Документот е во PDF - формат

Преземи

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ на contact.statistika@nbrm.mk