Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Денес, на својата III седница во оваа година, Советот на Народна банка на Република Македонија ја разгледуваше Одлуката за целите и задачите на монетарната политика во 2003 година и Проекцијата на монетарната политика за 2003 година, како составен дел на таа Одлука.

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Во врска со коментарите од некои електронски и печатени медиуми за политиката на курсот на денарот и на извештајот од Маѓународниот Монетарен Фонд “Проценка на стабилноста на финансискиот систем во Република Македонија“, Народната банка на Република Македонија до јавноста го објаснува следното: