понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2014
Скопје, 25.12.2014 година
Скопје, 18.12.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата дванаесетта седница.
Скопје, 18.12.2014 година
Скопје, 11.12.2014 година
Скопје, 10.12.2014 година
На 9.12.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите во регионот
Скопје, 10.12.2014 година
Скопје, 5.12.2014 година
Скопје, 2.12.2014
Народната банка со задоволство ја известува јавноста дека денес, 2 декември 2014 година, беше домаќин на четвртиот регионален состанок на супервизорските органи од регионот
Скопје, 28.11.2014 година
Македонија ќе има полза од експертизата на експертите на Светската банка за одржливите системи за решавање на долговите и управувањето со нефункционалните кредити
Скопје, 27.11.2014 година
Скопје, 25.11.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Стрелец“ и „Јарец“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/14 и 146/14).
Скопје, 20.11.2014 година
Скопје, 14.11.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беа разгледани најновиот Квартален извештај и Макроекономските проекции за периодот до крајот на 2016 година
Скопје, 13.11.2014 година
Скопје, 12.11.2014 година
На 11.11.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари
Скопје, 12.11.2014 година
На 12 ноември 2014 година, Народната банка спроведе редовна аукција за продажба на благајнички записи со примена на тендер со ограничен износ и фиксно утврдена каматна стапка од 3,25%
Скопје, 6.11.2014 година
Скопје, 31.10.2014
Денес, во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на штедењето, а по повод распишаниот Конкурс за деца и млади од страна на Народната банка на Република Македонија и на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, во просториите на Агенцијата беа доделени 12 рамноправни парични награди
Скопје, 30.10.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница.
Скопје, 30.10.2014 година
Скопје, 29.10.2014 година
Народната банка на Република Македонија со задоволство ја известува јавноста дека денес, на 29 октомври 2014 година, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов и гувернерот на Хрватската народна банка, Борис Вујчиќ, потпишаа Меморандум за соработка
Скопје, 24.10.2014 година
Скопје, 16.10.2014 година
Скопје, 15.10.2014 година
На 14.10.2014 година се одржа редовна месечна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 15.10.2014 година
Скопје, 9.10.2014 година
Скопје, 2.10.2014 година
Скопје, 1.10.2014 година
Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија (ЕЦА) ќе ги собере на едно место носителите на политиките и давателите на финансиските услуги од регионот да разговараат за новите начини за одговорно и одржливо вклучување на децата и младите во нивните национални економии
Скопје, 26.9.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во заедничка организација со Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади, на 2 и 3 октомври 2014 година, во хотелот „Александар Палас“, Скопје,  ќе ја одржи Третата годишна регионална средба на Меѓународната организација за финансиска едукација на деца и млади за Европа и Централна Азија
Скопје, 26.9.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Скорпија“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14 и 116/14).
Скопје, 25.9.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата  деветта седница.
Скопје, 25.9.2014 година
Скопје, 19.9.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Вага“ од серијата „Хороскопски знаци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/14 и 116/14).
Скопје, 18.9.2014 година
Скопје, 11.9.2014 година
Скопје, 10.9.2014 година
На 9.9.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во македонската економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 10.9.2014 година
Скопје, 4.9.2014 година
Скопје, 21.8.2014 година
Скопје, 14.8.2014 година
Скопје, 13.8.2014 година
На 12.8.2014 година се одржа редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и на домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 13.8.2014 година
Скопје, 7.8.2014 година
Скопје, 1.8.2014 година
Денес, во Народната банка на Република Македонија се одржа промоција на кованите пари за колекционерски цели „Кирил и Методиј“ и на „Лав“ и „Девица“ од серијата „Хороскопски знаци“.
Скопје, 31.7.2014 година
Советот на Народната банка го разгледа најновиот Квартален извештај. Заклучено беше дека домашната економија и натаму засилено закрепнува, во услови на ниска инфлација и зголемена кредитна поддршка од страна на банкарскиот сектор
Скопје, 31.7.2014 година
Скопје, 24.7.2014 година
Скопје, 17.7.2014 година
Скопје, 10.7.2014 година
Скопје, 9.7.2014 година
На 8.7.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот сектор, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели
Скопје, 9.7.2014 година
Скопје, 4.7.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ја организира Седмата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност, којашто ќе се одржи во Охрид во периодот од 6 до 9 јули 2014 година
Скопје, 3.7.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница на која го разгледа и го усвои Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија за 2013 година, при што беше констатирано задржување на финансиската стабилност и во 2013 година.
Скопје, 3.7.2014 година
Скопје, 1.7.2014 година
На 30 јуни 2014 година Централниот регистар на Република Македонија донесе Решение за упис на статусна промена - присоединување на „Поштенска банка“ АД Скопје кон „Еуростандард банка“ АД Скопје
Скопје, 30.6.2014 година
Народната банка на Република Македонија за првпат ги објави податоците за екстерните статистики (платен биланс, меѓународна инвестициска позиција и бруто надворешен долг и бруто надворешни побарувања), изготвени согласно со новите меѓународни стандарди, пропишани од страна на Меѓународниот монетарен фонд
Скопје, 19.6.2014 година
Скопје, 13.6.2014 година
Гувернерот на Народната банка на Република Македонија ѝ издаде согласност на „Виста груп“ ДООЕЛ Скопје, за вршење микроплаќање
Скопје, 12.6.2014 година
Народната банка на Република Македонија го издава следново соопштение за јавностa во врска со одредени извештаи во медиумите коишто се однесуваат на надворешната позиција на банките-известувачи на БИС од/кон различни земји
Скопје, 12.6.2014 година
Скопје, 11.6.2014 година
На 10.6.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во македонската економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски показатели во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 11.6.2014 година
Скопје, 5.6.2014 година
Скопје, 29.5.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата шеста седница.
Скопје, 22.5.2014 година
Во текот на вчерашниот ден, 21 мај, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, г. Димитар Богов ја претстави априлската Ревизија на макроекономските проекции пред претставниците на дипломатскиот кор.
Скопје, 22.5.2014 година
Скопје, 15.5.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите економски проекции.

Скопје, 15.5.2014 година
Скопје, 14.5.2014 година
На 13.5.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во банкарскиот систем, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и најновите макроекономски проекции и показатели за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика
Скопје, 14.5.2014 година
Скопје, 8.5.2014 година
Скопје, 02.05.2014 година
Скопје, 30.4.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница.
Скопје, 24.4.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 28 и 29 април 2014 година ќе ja организира Третата меѓународна истражувачка конференција на тема: „На патот кон заздравување и одржлив раст во променетото глобално окружување“
Скопје, 24.4.2014 година
Скопје, 17.4.2014 година
Скопје, 17.4.2014 година
Скопје, 10.4.2014 година
Скопје, 9.4.2014 година
Скопје, 9.4.2014 година
На 8.4.2014 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели за домашната економија и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во контекст на поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 3.4.2014 година
Скопје, 2.4.2014 година
На 2. април 2014 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа работна средба на која присуствуваа претставници од банките, клириншките институции и Централниот регистар на Република Македонија
Скопје, 27.3.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница
Скопје, 27.3.2014 година
Скопје, 20.3.2014 година
Скопје, 13.3.2014 година
Скопје, 12.3.2014 година
На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 11.3.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели за домашната економија, податоците за банкарскиот систем, заклучно со јануари 2014 година, како и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 12.3.2014 година
Скопје, 7.3.2014 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека гувернерот на Народната банка на Република Македонија му издаде согласност за вршење микроплаќање на операторот „Т-Мобиле Македонија“ АД Скопје.
Скопје, 6.3.2014 година
На 6. март 2014 година, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа работна средба на која присуствуваа претставници од сите банки.
Скопје, 6.3.2014 година
Скопје, 27.2.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2013 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.
Скопје, 27.2.2014 година
Скопје, 26.2.2014 година
Деновиве, Народната банка е повторно мета на шпекулации пласирани од г. Кире Наумов. Веќе станува негов стил, секогаш пред изборите, наместо да се соочи со своите политички противници, тој да се нафрлува врз Народната банка и врз гувернерот. Тоа секако не е случајно, бидејќи токму Народната банка е главниот столб на макроекономската стабилност на македонската економија и затоа е цел на сите што сметаат дека би имале корист од нејзиното нарушување.
Скопје, 20.2.2014 година
Скопје, 13.2.2014 година
Скопје, 12.2.2014 година
Скопје, 12.2.2014 година
На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 11.2.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели од меѓународното опкружување и домашната економија, во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 6.2.2014 година
Скопје, 30.1.2014 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница во 2014 година на која беше разгледан најновиот Квартален извештај.
Скопје, 30.1.2014 година
Скопје, 23.1.2014 година
Скопје, 20.1.2014 година
Скопје, 16.1.2014 година
Скопје, 15.1.2014 година
Скопје, 15.1.2014 година
На редовната седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 14.1.2014 година, беа разгледани најновите макроекономски показатели, во контекст на нивните влијанија врз поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 10.1.2014 година
Скопје, 9.1.2014 година
Скопје, 2.1.2014 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%