Соопштение на НБРМ, 30.12.2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 19 - 25 декември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРM, 22.12.2016 година

Под мотото „Запознајте ја централната банка“ во текот на 2016 година Народната банка на Република Македонија преку низа активности го одбележа значајниот јубилеј - 70 години централнобанкарски активности во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.12.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четиринаесетта седница на која беше разгледан Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во третиот квартал од 2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.12.2016 година

На 13 декември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 28 ноември - 2 декември 2016

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 14 ноември - 18 ноември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.12.2016

Во врска со денешните објави од неколку медиуми во врска со намалувањето на девизните резерви, Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста за следново: Намалувањето на девизните резерви во најголем дел е резултат на раздолжувањето на Република Македонија кон меѓународните кредитори и намалување на севкупниот долг на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 25.11.2016

Врачени наградите за најуспешни творби на Конкурсот по повод Денот на штедењето

Прочитај повеќе..

Монетарни движења во Република Македонија: ноември 2016 година

Соопштение на НБРM, 21.11.2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 7 ноември - 11 ноември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.11.2016

На покана на Народната банка на Република Македонија беше остварена еднодневна посета на г. Аурел Шуберт, генерален директор на Директоратот за статистика во Европската централна банка

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.11.2016

Во периодот од 7 до 11 ноември 2016 година, во работна посета на Народната банка на Република Македонија престојува делегација од Банката на Мароко

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.11.2016

На 8 ноември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 31 октомври - 4 ноември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.11.2016

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан Кварталниот извештај за третиот квартал

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.10.2016 година

Позначајни движења во платниот биланс во август 2016 година / Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците: септември 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 24 - 28 октомври 2016

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 17 - 21 октомври 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 26.10.2016

Стопанската комора на Македонија и Народната банка на Република Македонија потпишаа меморандум за соработка во областа на унапредување на финансиската едукација

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.10.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „свети Никола Чудотворец“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 170/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.10.2016 година

Народната банка ја зголеми количината на монетарното злато во девизните резерви на Република Македонија, преку постапка на претопување пригодни ковани пари и дефинитивно одземени златни предмети во монетарно злато

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.10.2016

Народната банка на Република Македонија и Сојузот на микрофинансиски организации потпишаа Меморандум за соработка во областа на финансиската едукација и вклученост

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 18.10.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издаденa и пуштенa во оптек кованaтa парa за колекционерски цели „свети Никола Чудотворец“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 170/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 17.10.2016 година

Во чест на одбележувањето на 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење во Република Македонија, Народната банка на Република Македонија оваа година организира повеќе настани со цел да го означи значајниот јубилеј.

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 3 - 7 октомври 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 12.10.2016 година

На 12 октомври 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.10.2016 година

Во врска со клеветите изречени од една политичка партија Ве информираме за следново:
Ревизијата на статистичките податоци претставува стандардна, меѓународна, статистичка практика којашто се применува во сите земји, вклучително и во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 7.10.2016

Народната банка на Република Македонија (НБРМ), во соработка со Европскиот фонд за Југоисточна Европа (ЕФСЕ), изготви три едукативни брошури на следниве теми: „Со штедење денари до остварување на соништата!“, „Што треба да знаеме пред да земеме кредит“ и „Дали вие управувате со вашите пари или вашите пари управуваат со вас?“.

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 26 - 30 септември 2016

Прочитај повеќе..

Скопје 2.10.2016 година

Хуманитарна трка

По повод одбележувањето на јубилејот 70 години централно-банкарски активности во Република Македонија, Народната банка на Република Македонија (НБРМ) и Синдикалната организација при НБРМ организираа „Хуманитарна трка“.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.9.2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 29.9.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за ризиците во банкарскиот систем во Република Македонија во вториот квартал од 2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.9.2016 година

За ризиците поврзани со ONECOIN и останатите „дигитални“ (крипто) валути

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 19 - 23 септември 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 21.9.2016

Монетарни движења во Република Македонија: август 2016 година

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.9.2016

На 20 септември 2016 година во Народната банка се одржа промоција на два филма ‒ „Народна банка ‒ 70 години во служба на македонското општество: информативно-документарен филм“ и „Запознајте ја централната банка: информативно-едукативен филм“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 16.9.2016

На 15 септември 2016 година во Народната банка се одржа 22. сесија на Клубот на истражувачи, на која беше презентиран трудот „Влијанието на СДИ по сектори врз економскиот раст во Централна, Источна и Југоисточна Европа“, од авторите Мите Митески и Дијана Јаневска-Стефанова, како и трудот „Модел за анализа на политиките во Македонија (МАКПАМ)", од авторите Тибор Хледик, Султанија Бојчева-Терзијан, Билјана Јовановиќ и Рилинд Кабаши

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.9.2016

На 13 септември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 14.9.2016 година

На 13 септември 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 5 -9 септември

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.9.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек кованите пари за колекционерски цели „Година на петелот – петел со ангел“, и „Година на петелот – ветроказ со петел“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 141/16).

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2016 година

Заради унапредување на комуникацијата со корисниците на статистичките податоци, би сакале да ја информираме јавноста дека Народната банка на Република Македонија ќе започне со редовно објавување соопштенија за основните статистички податоци

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 31.8.2016

Позначајни движења кај каматните стапки: јули 2016 година

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 15 - 19 август 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.8.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Мајка Тереза“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.8.2016 година

На 8 август 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 9.8.2016

На 8 август 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 28.7.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата осма седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2015 година, при што беше констатирано дека македонскиот финансиски систем беше стабилен и во 2015 година, и покрај надворешните и внатрешните случувања коишто ја тестираа неговата отпорност.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 27.7.2016 година

На 27 јули 2016 година, во просториите на Народната банка се одржа редовна средба помеѓу високите претставници од институциите коишто се надлежни за регулирање и надзор на одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 18 јули - 22 јули 2016

Прочитај повеќе..

Скопје, 22.07.2016 година

Соопштение на Народната банка на Република Македонија и Министерството за финансии

Денес се одржа четвртата седница на Комитетот за финансиската стабилност, на кој присуствуваа министерот за финансии и гувернерот на Народната банка, како и високи претставници од двете институции

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 11 јули - 15 јули 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 20.7.2016 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека е издадена и пуштена во оптек кованата пара за колекционерски цели „Владимирска“ од серијата „Икони на Пресвета Богородица“ („Службен весник на Република Македонија” бр. 98/16).

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.7.2016 година

На 12 јули 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 4 јули - 8 јули 2016

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 27 јуни -1 јули 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.6.2016 година

Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 30.6.2016

Денеска се одржа завршната конференција во рамките на проектот „Понатамошно усогласување со законодавството на ЕУ во областа на движењето на капиталот и плаќањата и финансиските услуги - пазари на хартии од вредност и инвестициски услуги“

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.6.2016

На 14 јуни 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ, 15.6.2016 година

На 14 јуни 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.6.2016 година

На 09 јуни 2016 година, Клубот на истражувачите ја одржа својата 21 сесија

Прочитај повеќе..

Неделна информација за меѓународните финансиски пазари 30 мај - 3 јуни 2016

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 6.6.2016 година

Во периодот од 31. мај до 3. јуни во Скопје, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа меѓународен форум на тема ИТ-инфраструктура во централните банки

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.6.2016 година

Народната банка на Република Македонија, во периодот од 5 до 8 јуни 2016 година, во Охрид, ќе биде домаќин на Деветтата конференција за платните системи и системите за порамнување хартии од вредност

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 3.6.2016 година

Во врска со реакцијата на „ФХлидер“, појаснуваме дека единствено овластените банки

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 1.6.2016 година

Народната банка регира на повикот за дводневен настан под називот ‘FXLider Настан’ од страна на FXLider

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 11.5.2016 година

На 10 мај 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 5.5.2016 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 4.5.2016

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 3 мај 2016 година, беше одлучено каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, да биде зголемена за 0,75 процентни поени

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 3 мај 2016 година, беше одлучено каматната стапка на благајничките записи, како основна каматна стапка, да биде зголемена за 0,75 процентни поени, од 3,25% на 4%.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница, на која беше усвоен Годишниот извештај за 2015 година.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 12 април 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 13.4.2016

На 12 април 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на којашто беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 7 и 8 април 2016 година ќе ja организира Петтата меѓународна истражувачка конференција на тема: „Преносни ефекти од економскиот и финансискиот циклус: преиспитување на домашните и прекуграничните канали и одговорите на политиките“

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница, на која беше разгледан и усвоен Извештајот за работењето на внатрешната ревизија за 2015 година

Прочитај повеќе..

Соопштение, 22.3.2016 година

Во текот на 2015 година, Народната банка на Република Македонија изврши анализа за потребата и можностите за ревидирање на прописите донесени врз основа на Законот за девизното работење, а коишто се во надлежност на Народната банка.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.3.2016 година

Координациското тело на регулаторните институции за финансиска едукација во Република Македонија, во кое членуваат претставници на Народната банка, Министерството за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на осигурувањето и Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, и оваа година, веќе трета по ред, ја одбележува Глобалната недела на парите во периодот од 14 до 20 март 2016 година.

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 15.3.2016

Одбележување на Глобалната недела на парите - 14 до 20 март 2016 година

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 8 март 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија објави детални податоци за директните инвестиции во странство, по вид на инвестицијата, земјата во која се вложува и економската дејност на домашниот инвеститор, како дополнување на агрегатните податоци коишто досега беа достапни во рамки на билансот на плаќања.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница, на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2015 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 11 и 12 февруари, Народната банка на Република Македонија беше домаќин на редовниот состанок на Работната група на Банката за меѓународни порамнувања (БИС) за монетарна политика во Централна и Источна Европа

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.2.2016

На 9 февруари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија во контекст на поставеноста на монетарната политика.

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..

Соопштение на НБРМ, 10.2.2016

Во просториите на Училиштето „Вудроу Вилсон“, во присуство на гувернерот на НБРМ, г. Димитар Богов, и директорот на Одборот на Училиштето „Вудроу Вилсон“, г-ѓа Елита Маша, беше потпишан Меморандумот за соработка во областа на социјалната и финансиската едукација.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Оваа јубилејна година, Народната банка на Република Македонија ќе го одбележи 70-годишното институционализирано централнобанкарско работење во Република Македонија

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница. На седницата, Советот на Народната банка го разгледа најновиот Квартален извештај, при што беше утврдено дека каматната стапка на аукциите на благајничките записи е задржана на 3,25%, во економски и финансиски услови што покажуваат соодветна тековна монетарна поставеност.

Прочитај повеќе..

Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

На 12 jануари 2016 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија и земјите од регионот, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

Скопје, 9.1.2013 година

Редовна аукција за продажба на благајнички записи

Прочитај повеќе..