понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2012
Скопје, 27.12.2012 година
Скопје, 21.12.2012 година
Хуманитарна акција на Народната банка на Република Македонија
Скопје, 20.12.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата тринаесетта седница.
Скопје, 20.12.2012 година
Скопје, 19.12.2012 година
Скопје, 13.12.2012 година
Скопје, 12.12.2012
Скопје, 12.12.2012 година
На 11.12.2012 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која беа разгледани податоците за банкарскиот сектор заклучно со третиот квартал од 2012 година, најновите движења на меѓународните и домашните финансиски пазари, макроекономските движења во домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 7.12.2012 година
Евро-системот започнува со спроведување проект финансиран од ЕУ во Народната банка на Република Македонија
Скопје, 6.12.2012 година
Скопје, 4.12.2012 година
Скопје, 29.11.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата дванаесетта седница на која беа донесени нови нестандардни мерки на монетарната политика за ублажување на последиците од кризата, преку поддршка на кредитирањето и подобрување на платнобилансната позиција на земјата, што во крајна линија треба да придонесе за поттикнување на економскиот раст на земјата.
Скопје, 29.11.2012 година
Скопје, 28.11.2012 година
Втора средба меѓу финансиските супервизорски органи во Република Македонија
Скопје, 22.11.2012 година
Скопје, 22.11.2012 година
Скопје, 15.11.2012 година
Скопје, 14.11.2012 година
На 13.11.2012 година, се одржа редовна месечна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која беа разгледани најновите движења на домашните и меѓународните финансиски пазари и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 14.11.2012 година
Скопје, 8.11.2012 година

Народната банка на Република Македонија подолг временски период презема чекори, согласно со своите развојни планови, за изградба на нов функционален објект којшто ќе ги задоволи сегашните и идните потреби на банката.
Скопје, 8.11.2012 година
Скопје, 5.11.2012 година

Тројца вработени во Народната банка се добитници на меѓународни награди за најдобар истражувачки труд. 
Скопје, 1.11.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите макроекономски проекции.
Скопје, 1.11.2012 година
Скопје, 31.10.2012 година
По повод Меѓународниот ден на штедењето - 31 октомври, Народната банка организира настан со кој го одбележа денот на штедењето и го означи почетокот на долгорочниот проект наречен „Финансиска едукација“.
Скопје, 25.10.2012 година
Скопје, 18.10.2012 година
Скопје, 12.10.2012 година
Скопје, 10.10.2012 година
На 9.10.2012 година, се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели, ликвидноста и состојбите во банкарскиот систем и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари.
Скопје, 10.10.2012 година
Скопје, 04.10.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница на која беше разгледан и усвоен Извештајот за банкарскиот систем на Република Македонија за вториот квартал, при што беше заклучено дека банкарскиот сектор е стабилен.
Скопје, 04.10.2012 година
Скопје, 27.09.2012 година
Скопје, 19.09.2012 година
Скопје, 19.09.2012 година
Скопје, 12.09.2012 година
Скопје, 12.09.2012 година
Скопје, 12.09.2012 година
Скопје, 12.09.2012 година
Скопје, 05.09.2012 година
Скопје, 05.09.2012 година
Скопје, 03.09.2012 година
Скопје, 29.08.2012 година
Скопје, 29.08.2012 година
Скопје, 27.08.2012 година
Во врска со информацијата што се појави денес на некои домашни интернет-портали за девалвација на денарот, гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов ја даде следната изјава за јавните медиуми:
Скопје, 22.08.2012 година
Скопје, 22.08.2012 година
Скопје, 22.08.2012 година
Скопје, 15.08.2012 година
Скопје, 15.08.2012 година
Скопје, 15.08.2012 година
Скопје, 08.08.2012 година
Скопје, 08.08.2012 година
Скопје, 01.08.2012 година
Скопје, 01.08.2012 година
Скопје, 01.08.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата деветта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите макроекономски движења.
Скопје, 25.07.2012 година
Скопје, 25.07.2012 година
Скопје, 18.07.2012 година
Скопје, 18.07.2012 година
Скопје, 11.07.2012 година
Скопје, 11.07.2012 година
Вчера, 10.07.2012 година, се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на која беа разгледани најновите макроекономски показатели, ликвидноста на банкарскиот систем и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари
Скопје, 11.07.2012 година
Скопје, 11.07.2012 година
Скопје, 05.07.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата осма седница, на која беше разгледан Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2011 година
Скопје, 04.07.2012 година
Скопје, 04.07.2012 година
Скопје, 27.06.2012 година
Скопје, 27.06.2012 година
Скопје, 20.06.2012 година
Скопје, 20.06.2012 година
Скопје, 13.06.2012 година
Скопје, 13.06.2012 година
Вчера, 12.06.2012 година, Комитетот за оперативна монетарна политика при Народната банка одржа редовна седница на која беа разгледани најновите макроекономски показатели, состојбите во банкарскиот систем и движењата на меѓународните и домашните финансиски пазар
Скопје, 13.06.2012 година
Скопје, 13.06.2012 година
Скопје, 12.06.2012 година
Одржана средба помеѓу финансиските супервизорски органи во Република Македонија
Скопје, 07.06.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница.
Скопје, 06.06.2012 година
Скопје, 06.06.2012 година
Скопје, 30.05.2012 година
Скопје, 23.05.2012 година
Скопје, 23.05.2012 година
Скопје, 22.05.2012 година
На денешната средба, Комитетот за финансиската стабилност ги разгледа најновите движења во банкарскиот систем на Република Македонија.
Скопје, 16.05.2012 година
Скопје, 16.05.2012 година
Скопје, 09.05.2012 година
Скопје, 09.05.2012 година
Скопје, 09.05.2012 година
Скопје, 03.05.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата шеста седница на која го разгледа најновиот Квартален извештај
Скопје, 02.05.2012 година
Скопје, 02.05.2012 година
Скопје, 02.05.2012 година
Скопје, 26.04.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница на која беа усвоени Годишниот извештај за 2011 година и Извештајот за банкарскиот систем на Република Македонија во 2011
Скопје, 25.04.2012 година
Скопје, 25.04.2012 година
Скопје, 25.04.2012 година
Скопје, 24.04.2012 година
Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, денеска одржа конференција за печатот по повод на Јубилејот 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија
Скопје, 18.04.2012 година
Скопје, 18.04.2012 година
Скопје, 18.04.2012 година
Скопје, 11.04.2012 година
Скопје, 11.04.2012 година
Скопје, 11.04.2012 година
Скопје, 10.04.2012 година
Народната банка на Република Македонија годинава прославува значаен јубилеј - 20 години од монетарното осамостојување на Република Македонија
Скопје, 09.04.2012 година
Реакција на гувернерот на Народната банка на Република Македонија по повод на коментарите за работата на НБРМ изнесени деновиве од потпретседателот на СДСМ Зоран Јовановски и на Центарот за комуникации на ВМРО ДПМНЕ
Скопје, 06.04.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница на која беа воведени промени во оперативната рамка за спроведување на монетарната политика на Народната банка.
Скопје, 04.04.2012 година
Скопје, 04 .04.2012 година
Скопје, 04.04.2012 година
Скопје, 29.03.2012 година

Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница.
Скопје, 28.03.2012 година
Скопје, 28.03.2012 година
Скопје, 28.03.2012 година
Скопје, 21.03.2012 година
Скопје, 21.03.2012 година
Скопје, 21.03.2012 година
Скопје, 14.03.2012 година
Скопје, 14.03.2012 година
Скопје, 14.03.2012 година
Скопје, 07.03.2012 година
Скопје, 07.03.2012 година
Скопје, 29.02.2012 година
Скопје, 29.02.2012 година
Скопје, 29.02.2012 година
Скопје, 28.02.2012 година
Скопје, 22.02.2012 година
Скопје, 22.02.2012 година
Скопје, 22.02.2012 година
Скопје, 15.02.2012 година
Скопје, 15.02.2012 година
Скопје, 15.02.2012 година
Скопје, 08.02.2012 година
Скопје, 08.02.2012 година
Скопје, 08.02.2012 година
Скопје, 02.02.2012 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница.
Скопје, 01.02.2012 година
Скопје, 01.02.2012 година
Скопје, 01.02.2012 година
Скопје, 25.01.2012 година
Скопје, 25.01.2012 година
Скопје, 25.01.2012 година
Скопје, 18.01.2012 година
Скопје, 18.01.2012 година
Скопје, 18.01.2012 година
Скопје, 16.01.2012 година
ЕЦБ и партнерските институции успешно ја завршија програмата за Западен Балкан и Турција
Скопје, 11.01.2012 година
Скопје, 11.01.2012 година
Скопје, 04.01.2012 година
Скопје, 04.01.2012 година
Скопје, 04.01.2012 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%