Соопштенија

25.01.2021

Вложување во јакнењето на капацитетите на давателите на услуга брз трансфер на пари и на овластените менувачи

Прочитај повеќе..

21.01.2021

Јавен повик до основните и средните училишта за учество во Европскиот квиз на парите

Прочитај повеќе..

20.01.2021

Структурата на меѓународната инвестициска позиција на македонската економија е поволна, а надворешниот сектор без големи ранливости

Прочитај повеќе..

Настани