Соопштенија

11.07.2018

Одржана редовната седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ

Прочитај повеќе..

06.07.2018

Издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

29.06.2018

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците и промени кај надворешниот долг, надворешните побарувања и меѓународната инвестициска позиција

Прочитај повеќе..

Настани