Соопштенија

12.10.2017

Соопштение на НБРМ, 12.10.2017 година

На 10 октомври 2017 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, на која беа разгледани состојбите во домашната економија, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари и показателите за домашната економија

Прочитај повеќе..

12.10.2017

Редовна аукција за продажба на благајнички записи, 12.10.2017 година

Прочитај повеќе..

06.10.2017

Соопштение на НБРМ, 6.10.2017 година

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека се издадени и пуштени во оптек нови ковани пари за колекционерски цели

Прочитај повеќе..

Настани

Ковани пари за колекционерски цели

04.10.2017

Кована пара за колекционерски цели: „50 години од Македонската академија на науките и уметностите“

Прочитај повеќе..

04.10.2017

Кована пара за колекционерски цели: „Година на кучето – богата година на кучето“

Прочитај повеќе..

04.10.2017

Кована пара за колекционерски цели: „Година на кучето – безбедна година на кучето“

Прочитај повеќе..